Tassografi

Tarotkort

-

Tarotkortene hjelper deg å finne veiledning og svar. Kortene leder deg i en positiv retning. De bekrefter ofte det du allerede vet og er et redskap til din egen intuisjon. Husk at en tarotlesning aldri er skrevet i sten, den er for veiledning og underholdning. Utfallet kan alltid endres. Det er alltid opp til deg! Alltid følg ditt hjerte og universet vil lede deg på riktig vei.

En tarot – kortstokk består av tilsammen 78 kort. Disse er inndelt i to seksjoner – den store arkana og den lille arkana. Arcana er latin og betyr ”hemmeligheter”. Tarotkortene er ment å representere de underliggende ”hemmelighetene” som forklarer universet. Hvert enkelt kort har sin egen tolkning. Dessuten tolkes det i forhold til andre kort i legget, plasseringen i legget og spørsmålet som blir stilt. Å foreta en tarotlesning dreier seg i stor grad om intuisjon og menneskekunnskap.

Bildeanalyse

-

Bildeanalyse kan gi deg svar på blant annet viktige beskjeder som skjer frem i tid eller varsler på konkrete hendelser. Hvis det har vært hendelser fra fortiden som vedkommende ikke har ryddet opp i, og som har vært negativt for han/hun, kan denne informasjonen være til hjelp i en endringsprosess.

tarot

Tassografi-Tolkning av kaffegrut

Det finnes forskjellige oppskrifter og fremgangsmåter ved å spå i kaffegrut. Det viktigste er å lytte til underbevisstheten og intuisjon din og la den lede deg i din tolkning av symbolene som kommer frem i koppen.

Min måte å lese kan være forskjellig fra hvordan andre gjør det. Jeg har lært min teknikk ved å dele koppen i tre deler.

Øverste delen av koppen Er som ofte nåtid og en til to måneder frem i tid. I midten av koppen: Er fra to til fire måneder frem i tid. Bunnen av koppen: Er fire til fem/seks måneder frem i tid.

Det er viktig at koppen snurres tre ganger mot klokkeretningen og at den står på hodet på skålen. Koppen må stå og tømme seg i flere minutter slik at gruten blir tør og at den fordeler seg rundt i koppen. Symbolene som dannes skal være nytte for tolkningen. Jeg starter øverst og leser meg nedover i koppen og ut fra symbolene danner jeg tolkning. Av og til ser jeg enkelte hendelser og noen ganger ser jeg helheten av det som skjer. Jeg ser en blanding av fortid, nåtid og fremtid.

Jeg bruker intuisjon min til tolkningen av de ulike symbolene. Jeg får også inn beskjeder og varsler som ikke står i koppen. Beskjedene og varslene kommer som et bilde i hodet mitt som blir en del av tolkningen.

Sunn fornuft og godt humør er de viktigste redskapene for vellykkede spådommer.

tarot

Rensing av hus

Opplever du/dere uro i hjemmet?

Grunnen til dette kan være negativ energi som sitter i veggene eller at hjemmet er oppsøkt av ånder som skaper uro. Det er flere betydninger som kan være årsak til dette. Enten mennesker som bor i hjemmet og skaper uro i form av krangler eller konflikter, eller mennesker som har vært innom boligen eller bodd der tidligere. Det kan også være at man er nyinnflyttet og føler at den tidligere eiers energi bør nøytraliseres.

Andre grunner være utslag i det elektriske, ved at tv-en skifter kanaler eller uforklarlig kulde som kommer snikende inn i rommet. Ting kan ogsp bli flyttet på eller uforklarlige lukter som plutselig oppstår i rommet.

Uroen kan for eksempel oppleves som skikkelser eller konturer av et menneske. Min oppgave blir å gjenopprette ro og harmoni, og balansere energiene.

De tilbakemeldinger jeg har fått etter en vellykket husrens er:

God energi og harmoni i hjemmet. Det er blitt roligere og personene som bor der føler seg trygge. Hjemmet føles renere. Det diskuteres mindre og lite konflikter. Nattesøvnen blir fullkommen. .

Spåparty

Inntil 5 personer på et party der jeg spår hver person i 30 minutter.

facebook instagram